Pääkirjoitus 22.3.2023 06:00

Äänestämään

Markku Leskinen

Eduskuntavaaleissa tulee äänestää. Suomessa on hyvä monipuoluejärjestelmä, joka takaa yhteiskunnallisen moniäänisyyden. Asioista voidaan olla eri mieltä ja niistä voidaan keskustella monipuolisesti. Edustuksellisessa demokratiassa äänen antaminen on vaikuttamista Suomen suuntaan. Yhden äänen vaikutus tuntuu ehkä pieneltä, mutta yhdessä muiden äänestäjien valintojen kautta saadaan aikaan poliittinen kartta, joka ilmaisee kansalaisten tahtotilaa.

Maailmalla on muitakin malleja kuin monipuoluejärjestelmä. Yksipuoluemaiden kansalaisten asema on hyvin erilainen kuin se on monipuoluejärjestelmissä. Aito demokratia näkyy perustuslaillisissa oikeuksissa: ”valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa” (1 §). Suositan lukemaan perustuslaista perusoikeuksien kuvaukset. 

Suomi on jälleen maailman onnellisin maa. Kaikissa listauksissa, mukaan lukien Pisa, kannattaa arvioida miten arviointi on tehty. Tutkimustiedon kiperimmät haasteet liittyvät mittaamiseen. Kertooko tulos osuvasti tutkimuksen kohteesta? Tieteessä on paljon muitakin haasteita, joten tutkimuksia kannattaakin lukea arvioivasti ”näin tutkittuna näyttää siltä, että …”. Lähiajat saamme seurata puolueiden kannatuksiin liittyviä arvauksia ja kuulla virhemarginaaleista. 

Näytä mainos