Uutiset 8.11.2023 06:00

Aluevaltuusto keskusteli taloudesta ja äänesti pelastustoimesta

Toimitus

Ennakoidut suuret alijäämät ja pelastustoimen palvelutasopäätös puhuttivat Savonlinnassa kokoontunutta (6.11.2023) Etelä-Savon aluevaltuustoa.

– Aluevaltuusto kävi perusteellisen keskustelun pelastustoimesta ja kaikki varmasti tunnistavat tämän jälkeen sopimuspalokuntien tärkeän arvon koko maakunnalle. Saimme myös hyvän katsauksen taloustilanteeseen. Tilannekuva varmasti tarkentui kaikilla, mistä on hyvä edetä joulukuun talousarviokokoukseen, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd).

Osavuosikatsaus viritti keskustelun taloudesta

Aluevaltuusto pääsi talouskeskusteluun vuoden kolmannen osavuosikatsauksen avulla. Tilanne ei ole muuttunut aiempaan Eloisan uutisointiin nähden: kuluvalle vuodelle häämöttää noin 50 miljoonan euron alijäämä.

– Arvioimme viime vuonna jopa yllättävän tarkasti menot. Omat säästötoimenpiteet ovat purreet, mutta valtion rahoitus on tippunut, tiivisti tilanteen hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Aluevaltuutettuja kiinnostivat muun muassa hyvinvointialueiden välinen yhteistyö ja Eloisan edunvalvonta. Janne Laine (kesk.) kehotti tiivistämään edunvalvontatyötä valtiovallan suuntaan. Jarno Strengell (sd.) puolestaan kyseli, millä tavoin hyvinvointialueet tekevät yhteistyötä.

Santeri Seppälä kertoi, että edunvalvontaa tehdään liki päivittäin: johtavia virkamiehiä ja ministereitä on tavattu useissa yhteyksissä ja Seppälä on ollut muassa hallintovaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan kuulemissa. Hyvinvointialueiden tekevät yhteistä edunvalvontaa ja johtajat kokoustavat useita kertoja kuukaudessa. Verrattuna sairaanhoitopiirien aikaan yhteistoiminta-alueen johtajat tapaavat usein.

Seppälä muistutti myös, että valtion taloustavoitteet ovat tiukkoja ja tukea esimerkiksi Savonlinnan sairaalakysymyksessä löytyi vain Lapista.

– Rahoitusmallin muutosta ollaan aloittamassa ensi vuoden aikana. Monella muulla hyvinvointialueella on vastakkaisia tavoitteita meidän tavoitteiden kanssa. Meidän rahoitusta leikkaa vähenevän väestön myötä ns. väestöleikkuri, johon pitää saada korjausta, Seppälä kertoo.

Talouskeskustelua aluevaltuusto jatkoi talousarvioseminaarissaan virallisen kokouksen jälkeen.

Pelastustoimen palvelutasopäätös puhutti aluevaltuustoa

Paljon julkisessa keskustelussa puitu pelastustoimen palvelutasopäätös tuli päätepisteeseen aluevaltuustossa pitkän ja perusteellisen keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen. Keskustelua herätti jo syyskuun kokouksessa palvelujen tuotantosuunnitelman yhteydessä kertaalleen hyväksytty 300 000 euron leikkaus sopimuspalokuntien varallaolojärjestelmän rahoitukseen.

Aluevaltuusto esitti turvallisuus- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokalle pitkän listan kysymyksiä. Myös aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) ja hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä pääsivät käyttämään useita perustelupuheenvuoroja aluehallituksen esityksen puolesta.

Näiden lisäksi useat aluevaltuutetut muistuttivat, että vielä suurempia ja vaikeampia päätöksiä on todennäköisesti tulossa vastaan. Lokka painotti puheenvuoroissaan, että sopimuspalokunnat ovat välttämätön ja tärkeä osa Etelä-Savon pelastustoimintaa ja niiden elinvoima halutaan turvata nyt ja jatkossa. Tämän vuoden aikana sopimuspalokuntiin on myös satsattu huomattavia summia.

Käyty keskustelu osoitti hienolla tavalla sopimuspalokuntien arvon ja merkityksen. On tietysti valitettavaa, että joudumme näitä muutoksia tiukan taloustilanteen takia tekemään. Nyt tehdyllä päätöksellä saamme vietyä palvelujen tuotantosuunnitelman talouspäätöksiä eteenpäin ja samalla turvattua pelastustoimen palvelutason, Lokka sanoo.

Heti kokouksen alussa Eija Stenberg (sd.) teki aluehallituksen esitykseen vastaesityksen, jossa mukailtiin turvallisuuslautakunnan päätöstä ja esitettiin 300 000 euron lisäystä pelastustoimen talousarvioon. Tarkoituksena oli jatkaa sopimuspalokuntien varallaolojärjestelmää nykymuodossaan. Stenberg halusi kattaa nämä rahat hallinnosta ja ostopalveluista.

Kokouksen kuluessa laajaa kannatusta sai myös Liisa Pulliaisen (kesk.) ajatus päätöksen viemisestä asiaan liittyvien osapuoltentyöryhmän pohdittavaksi. Pulliainen teki lopulta esityksen, että varallaolojärjestelmälle annetaan vuosi lisäaikaa ja säilytetään vuoden 2024 ajan nykyinen järjestelmä. Ehdotuksen mukaan olisi käynnistetty neuvottelut virkahenkilöiden, sopimuspalokuntien ja luottamushenkilöiden kanssa sekä tuotu näiden esitys vuoden 2025 talousarviokäsittelyyn.

Äänestyksessä vastakkain tulivat ensiksi Stenbergin ja Pullaisen esitykset, joista Stenbergin esitys voitti äänin 33-25. Yksi aluevaltuutettu äänesti tyhjää.

Lopullisessa äänestyksessä aluehallituksen esitys voitti numeroin 31-28.