Pääkirjoitus 11.10.2023 06:00

Ennakoimattomuus ja hallinta

Markku Leskinen

Jokainen meistä muodostaa jatkuvasti tulkintaa siitä, mitä meille tapahtuu ja miksi se tapahtuu. Haluamme yksinkertaisesti ymmärtää itseämme ja toisiamme. Maailmanpolitiikka sai uuden ihmettelyn aiheen, kun Hamas toteutti Israelille yllytyksenä tulleen hyökkäyksensä. 

Kuntaidentiteetti ja -talous on murroksessa. Osin vuoden 2022 Tarkastuskertomus ja havaintoihin vastaaminen ei enää vastaa nykytilannetta, koska elämme nyt eloisasti. Vastauksien tarkastelu on kuitenkin hyödyllistä, koska ne välittävät kuvan siitä, miten kuntalaivaa ohjataan. Strateginen ajattelu on nykyistä kunta-ajattelua. Samaten ajantasaisen tiedon hyödyntäminen on nykyistä kuntajohtamista.

Tietoa kunnan toiminnoista kertyy runsaasti. Tiukan tietosuojan aikakautena tiedon saaminen voi olla monen mutkan takana tai myös saavuttamattomissa. Kuntalaisen ei ole mahdollista saada tarkkaa tietoa esimerkiksi kunnan laskuista ja maksuista ellei ole asianosainen. Kuntalaisille näkyy yhteenvedot, joissa yksityiskohdat ovat hävinneet. Päättäjienkin voi olla vaikeaa saada tietoa yksityiskohdista, vaikka valtuutetuilla on laajempi pääsy tietoihin. Viranhaltijoiden päätöksien talousvaikutusten läpinäkyvyyden edistäminen tietosuojan puitteissa olisi hyvä suunta kaikissa kunnissa. 

Hinta on tuloksien yksi kulmakivi. Yhtä olennainen on se, että kunnassa tehdään oikeita asioita ja oikein. Tässä tarvitaan strategista osaamista. On osattava hahmottaa päämäärä ja keinot niiden saavuttamiseksi. Sitten nämä keinot tulee tehdä. Hyvin usein strategiat ovat yleisiä toiveita ja keinotkin erilaisia pyrkimyksiä. On selvää, että höttöinen strategia ei ohjaa mihinkään. 

Rantasalmen kunnan toimialojen vastauksissa on strategista henkeä. Sitä voisi kehittää edelleen ja tunnistaa kuntaa koskevat tärkeimmät yleiset vaikuttavuuden indikaattorit ja kunkin toimialan omat indikaattorit. Kuntastrategian toteutumisen indikaattorit jäivät vielä liian yleisiksi. Aikatrendien seuraaminen olisi erityisen tärkeää. 

Kunnassa tarvitaan kerättävään tietoon linjauksia tiedon johtamiseen, tiedolla johtamiseen ja tietojohtamiseen. Viimeinen olisi strateginen valinta. 

Kunnan toimintakulttuuri voisi olla sellaista, että kuntaa oikeasti johdetaan tiedolla kunnan ja sen toimialojen tilanteesta. Se edellyttää, että osataan hyödyntää tietoa, mikä puolestaan edellyttää, että tietoa on kerätty ja käsitelty tarkoituksenmukaisesti. Tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset tiedon lähteet on tunnistettu ja hyödynnetty. 

Vaikka tieto voi lisätä tuskaa, niin se on silti parempi tilanne kuin tietämättömyys. Taannoisista kouluhallinnon kursseista on jäänyt mieleen, että kuntalaisen tulee voida luottaa siihen, että viranomainen tuntee lain ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Viranhaltijoiden harteille tulee laillisuuden toteutuminen ja kuntapäättäjien vastuulla on poliittinen ohjaus. Molempien tulee tuntea kunnan tosiasiat ja tehdä päätökset valittujen linjausten mukaisesti.