Pääkirjoitus 29.11.2023 06:00

Hinkua päästöjen vähentämiseen

Markku Leskinen

Kunnanhallituksessa oli esillä valtuustoon menevä ilmasto-ohjelma. Olemme poliittisesti sitoutuneet vähentämään kasvihuonepäästöjämme niin, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää merkittäviä muutoksia päivittäiseen elämäämme. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös kuntien toimenpiteet.

Kunnat ovat erilaisia. Rantasalmella on edelleen vahva maataloussektori, joten suurin osa päästöistä tulee maataloudesta. Vuoden 2022 ennakkotiedon (Hinku-laskenta ilman päästöhyvityksiä) mukaan sen osuus on 60.1 % kokonaispäästöistä. Kokonaispäästöt ovat vähentyneet 10 % verrattuna vuoteen 2005. Samaan aikaan väestömäärä on pienentynyt, joten päästöt per asukas ovat kasvaneet 19 %. 2022 ennakkotietoon perustuvat päästöt per asukas ovat 15.5 tCO2e vuodessa. 

Päästömuutoksen 2005/2022 tarkastelu osoittaa, että kokonaispäästöt ovat vähentyneet kaikilla muilla osa-alueilla paitsi kaukolämpö (0,3 ktCO2e/1,5 ktCO2e) ja maatalous (29,0 ktCO2e/30.8 ktCO2e). Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan (2015) kulutusperäisistä kasvihuonepäästöistä Rantasalmella tulee suurimmaksi osaksi kotitalouksien päästöistä (31,0 ktCO2e). Kuntien hankinnat (5,3 ktCO2e) ja investoinnit (1,8 kt CO2e) ovat vaikutuksiltaan huomattavasti pienemmät. 

Vähennystalkoissa suurin vastuu jää siten kotitalouksille. Päästöjen suuruusjärjestys: ruoka, liikkuminen, asuminen, tavarat ja palvelut. Näissä meidän tulisi jatkossa tehdä sellaisia valintoja, joiden ympäristövaikutukset ovat nykyisiä pienemmät. 

Ympäristökeskus on kehittänyt tähän avuksi Ilmastodieetti-sovelluksen (https://ilmastodieetti.ymparisto.fi). Nettimaailmassa pärjäävät voivat sovelluksen avulla oppia kulutuksensa ympäristövaikutuksista ja siten löytää keinoja päästöjen vähentämiseen. Keskimääräinen hiilijalanjälki suomalaisilla on noin 10 t vuodessa. Tavoitetaso vuodelle 2030 on 3 t. Sen saavuttamiseksi tarvitaan paljon valintoja ja tekoja. 

Rantasalmen kunta puolestaan järjestää teemallisia ympäristöiltoja ja tiedottaa ympäristöasioista. Niiden lisäksi kunta toimii jatkossa ympäristötietoisemmin ja vähentää päästöjään tavoitteellisesti.