Uutiset 7.2.2024 06:00

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on vaikeassa taloustilanteessa

Toimitus

Ensi syksyn kurssiohjelmaa suunnitellaan parasta aikaa ja se julkaistaan näillä näkymin normaalissa aikataulussa. Sen sijaan kevään 2025 ohjelma julkaistaan vasta myöhemmin ja erikseen, omana ohjelmanaan. Aiemmin käytäntönä on ollut julkaista seuraavan lukuvuoden ohjelma kokonaisena, mutta nykytilanteessa se ei ole mahdollista. Opetus on kuitenkin jatkumassa vuonna 2025.

Nykyinen tilanne johtuu monipolvisesta kehityskulusta. Viimeisimpänä haasteena on ollut jyrkästi laskenut valtionosuus, jota Rantasalmen kunta on kompensoinut vuoden 2024 osalta, toisin kuin Sulkavan ja Juvan kunnat. Muista kansalaisopistoista saadun tiedon perusteella yleinen valtakunnallinen käytäntö on, että kunnat ovat kompensoineet pudonneiden valtionosuuksien vaikutukset opistoille lähes täysimääräisesti. Rantasalmen kunnan lisäbudjetoinnin ansiosta syksyn 2024 opetusmäärän pudotus ei ole kunnassamme niin suuri kuin muissa opistomme kunnissa.

Kansalaisopistolle myönnetty valtionosuus on riippuvainen siitä, kuinka monta tuntia opetusta opistossa annetaan. Vuoteen 2019 asti Rantasalmella suunniteltiin valtionosuuteen kuuluvaa opetusta n. 4700 tuntia vuodessa. Vuonna 2020 opetusta vähennettiin kunnan säästöjen myötä sadoilla tunneilla, minkä lisäksi koronapandemia keskeytti kursseja. Kunnan säästötarpeet ja koronan vaikutukset vaikuttivat vielä vuosina 2021–2022, minkä lisäksi (ja osittain em. johtuen) kustannusten nousu on tehnyt opetuksesta kalliimpaa. Edellä kuvatuista syistä johtuen vuodelle 2023 opetusta suunniteltiin n. 3700 tuntia eli 1000 tuntia vähemmän kuin vielä vuonna 2019.

Nykyisen hallitusohjelman mukainen valtionosuuden tarkistus osui syksylle 2023. Koska opetusta oli vähennetty edellä mainituista syistä edellisen tarkistuskerran jälkeen 1000 tuntia, laski valtionosuus niin paljon, että se vähensi opetusta Rantasalmen osalta alunperin vielä yli 1000 tuntia vuodelta 2024 (alkuperäinen skenaario vuodelle 2024 oli vain 2444 tuntia). Rantasalmen kunnan kompensaatio kuitenkin mahdollistaa tälle vuodelle näillä näkymin 3112 tuntia. Valtionosuuden indeksikorotukset eivät myöskään vastanneet opetuksen nousseita kustannuksia.

Vuodesta 2019 lähtien tapahtuneet opetuksen vähennykset ovat vähentäneet eniten musiikin opetusta (n. 500 tuntia), minkä lisäksi esimerkiksi lastenteatteriopetus on lakkautettu. Sivukylien liikuntaryhmät siirtyivät kunnan myöntämän palvelusetelin piiriin, eli pois kansalaisopiston toiminnasta. Osa ryhmistä (esim. kielet) ovat lakanneet ns. luonnollisen poistuman kautta, kun kurssilaisia ei ole ollut riittävästi tai opettajia ei ole ollut saatavilla.

Opetuksen vähennyttyä ovat myös opiston saamat kurssimaksut vähentyneet, mikä omalta osaltaan nostaa ns. nettotuntihintaa eli sitä kuinka monta euroa yhden oppitunnin järjestäminen maksaa kansalaisopistolle. Näistä syistä vuoden 2025 opetusresurssien arvioiminen on tässä vaiheessa erittäin haastavaa ja siitä johtuen julkaisemme tulevan kurssiohjelman kahdessa osassa. Kevään 2025 kurssiohjelma ilmestyy todennäköisesti loppuvuodesta 2024.

Janne Ikonen
Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Rantasalmen toimipisteen vastuuhenkilö, musiikin suunnittelijaopettaja