Uutiset 7.2.2024 06:00

KOKOUKSIA: Eläkeliiton Rantasalmen Yhdistys Ry

Toimitus

Eläkeliiton Rantasalmen yhdistys piti sääntömääräisen syyskokouksen Kirkkorinteellä 16.11.2023.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Itä-Savon piirin puheenjohtaja Pertti Paunonen, sihteerinä yhdistyksen sihteeri Liisa Kämäräinen. Läsnä oli 22 jäsentä päättämässä valinnoista, vuoden 2024 taloudesta ja toiminnasta. Kerhokertojen ollessa joka toinen torstai Kirkkorinteellä. Toimintasuunnitelmassa edellisten vuosien tapaan luentoja kerhoissa, jumppaa, karaokea kirjastossa, teatteri- ja muita matkoja. Hallitukselle annettiin valtuudet tarvittaessa muuttaa suunniteltua kerho-ohjelmaa, jos tilanne niin vaatii. ÄijäVirtaa toimintaan toivotaan lisää aktiivisia jäseniä. Toiminnantarkastajaksi tarkastamaan v. 2024 tilejä ja hallintoa valittiin Tuija Pylkkänen, varalle Lea Korhonen.

Itä-Savon piirin piirikokousedustajiksi valittiin: Reino Kokkonen, Liisa Kämäräinen, Leena Suhonen, Eero Eronen ja Pirjo Vapalahti, varalle: Ritva Alhomäki, Raimo Hynninen, Lea Korhonen, Hannu Lappalainen ja Niilo Virolainen. Eläkeliiton XXI v. 2024 pidettävän liittokokouksen edustajiksi valittiin Leena Suhonen ja Liisa Kämäräinen, varalle Eero Eronen ja Tarmo Tolvanen.

Kokoukseen piirin kuulumiset toi piirihallituksen puheenjohtaja Pertti Paunonen.

Hallituksen puheenjohtaja jatkaa Leena Suhonen, erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Hannu Lappalainen, Hilkka Ruuskanen, Helena Tirkkonen ja Pirjo Vapalahti valittiin uudelleen. Hallitus v. 2024, pj Leena Suhonen,  jäsenet: Ritva Alhomäki, Eero Eronen, Reino Kokkonen, Liisa Kämäräinen, Hannu Lappalainen,  Hilkka Ruuskanen, Helena Tirkkonen ja Pirjo Vapalahti.

Varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Eero Eronen, sihteeriksi Liisa Kämäräinen. Vastuuhenkilöt 2024, kirjapito AC-laskenta Heidi Tanninen,  matkat Reino Kokkonen, liikunta Helena Tirkkonen, kalastus Sirpa Repo, emännät Marja-Leena Hyvönen, apunen  Raili Eronen, jäsenrekisteri Liisa Kämäräinen, arpajaiset Sisko Pursiainen, tiedotus Leena Suhonen, kotisivut Hannu Lappalainen, Äijävirtaa Heikki Lehtinen.