Seurakunta 17.5.2023 06:00

Kummi aikuiselle kastetulle

Toimitus

Kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti kirkkohallituksen esityksen muuttaa kirkkojärjestystä niin, että aikuiselle kirkon kastetulle jäsenelle voi kasteen jälkeen lisätä enintään kaksi kummia. Tällä hetkellä kummi on mahdollista lisätä vain lapselle huoltajan esityksestä. Kirkolliskokouksen lakivaliokunta ei tehnyt muutoksia kirkkohallituksen maaliskuussa 21.3.2023 tekemään esitykseen.

Päätöksen taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloitteen pohjalta marraskuussa 2021 tekemä päätös pyytää kirkkohallitusta valmistelemaan esitys kirkkojärjestyksen kummiutta koskevan säännöksen muuttamisesta. Mahdollisuus lisätä kasteen jälkeen kummi myös aikuiselle kastetulle korostaa kummiuden merkitystä ja voi parantaa kastetun kristillistä kasvua toisen aikuisen tukemana tilanteissa, joissa alkuperäinen kummi ei ole käytettävissä. 

Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan aikaisintaan 1.7.2023, jolloin uusi kirkkolaki tulee voimaan.

Näytä mainos