Pääkirjoitus 3.7.2024 06:00

Luontoarvoja ja torielämää

Markku Leskinen

Kaarnetsaaren uuden laiturin pysyttämislupaprosessissa on nyt tauko, jonka aikana Järvisydämen on selvitettävä laiturin ja sen käytön vaikutukset Natura 2000 -alueella.  

Olennainen kysymys tässä laituriasiassa on lupaprosessin laillisuuden toteutuminen. Nyt valvova viranomainen (ELY) oikaisi valituksellaan menettelytapavirheen, joka tapahtui jälkikäteen myönnetylle luvalle (AVI). Viranomaispäätöksissä pitää oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti olla valitusmahdollisuus. 

Kansallispuiston laajentuminen ja Kaarnetsaaren luontoarvokeskustelu on tärkeää keskustelua itsessään. Kaikki osapuolet samaa mieltä, että kansallispuisto ja Kaarnetsaari sen kyljessä ovat upeita paikkoja, joiden luontoarvot tulee säilyttää tuleville sukupolville. Savonlinnan seurakunta omistaa saaren, joten sillä on itsenäinen päätösvalta vuokrata, myydä tai myös olla toistaiseksi tekemättä mitään saarensa kanssa vuokrasopimuksen päättyessä. 

Matkailun ja paikallisten toimijoiden tiedottamiskanavissa tapahtuu tällä viikolla konkreettinen askel eteenpäin, kun torin nurkalle tulee uusi näyttötaulu. Sen rahoittajana on Rantasalmen Matkailu Ry. Yhdistys luovuttaa sopimuksella taulun kunnalle, joka vastaa taulun hallinnoinnista ja käytöstä. Hinnat ja muut yksityiskohdat selviävät myöhemmin. 

Torialueen kehittäminen on koko Rantasalmen kunnalle tärkeä imagollinen kysymys. Elävä torielämä on kuntamarkkinointia. Torimyyjät ja -tapahtumien järjestäjät ovat niitä, jotka tekevät torista torin. Muutoinkin kunnan kehittämisessä olisi tärkeää tunnistaa selkeämmin kunnan viranhaltioiden ja päättäjien roolit ja tehtävät. Kunta ei ole lähtökohtaisesti tapahtumajärjestäjä, vaan sen ensisijainen tehtävä on huolehtia kunnassa lakisääteisistä velvollisuuksista. Yhdistykset ja järjestöt ovat puolestaan niitä, jotka tekevät tapahtumissa varsinaisen työn. 

Kolmannen sektorin merkitys tulee korostumaan, kun toista eli julkista sektoria supistetaan. Valitettavasti monessa yhdistyksessä on tapahtumassa hiipuminen, kun uusia henkilöitä ei ole löydetty toimintaan mukaan. Yhdistysrekisterin mukaan Rantasalmella on vielä 115 yhdistystä, joten jokaiselle löytyy vaihtoehtoja.