Pääkirjoitus 5.7.2023 06:00

Maaseutumainen elämäntapa

Markku Leskinen

Opin aikoinaan antropologian opinnoissani, että kulttuuriset käytänteet eivät välttämättä ole rationaalisia. Väittämän lähde on jo unohtunut, mutta itse ajatus on huomionarvoinen. 

Nykyään elämme läpi monenlaisia megatrendejä, jotka pitemmän ajan tarkastelussa voi osoittautua vääriksi valinnoiksi. Kulutuskeskeisyys ja jatkuvan kasvun talousoppi ovat ilmastokriisin aiheuttajia, joihin uskomisesta ihmiskunta saattaa joutua maksamaan kovan hinnan. Maapallolla kulutetaan luonnonvaroja kantokykyä enemmän. 

Liiketalouden tehostamisteorioiden tuominen koulutukseen ja terveydenhoitoon voi pitemmällä aikavälillä johtaa palvelujen saatavuuden epätasa-arvoon. Kuntakeskuksissa lähipalvelut toimivat, mutta sivummalla ne heikkenevät. Kaupungistuminen ja keskittäminen ovat seurausta tehostamisukosta.

Tässä eri voimien kohtaamiskentässä Rantasalmi kuntana joutuu miettimään sopeutumistaan muuttuviin olosuhteisiin. Älykäs sopeutuminen on ilmaisuna vakuuttava, mutta sisällöllisesti haastava. 

Sopeutuminen vaateisiin, jotka tulevat ulkoapäin ja joihin ei voi itse vaikuttaa, tarkoittaa selviytymispyristelyä. EU-rahoituksien tarkoittama koheesiopolitiikka on usein ”hankehumppaa”, joiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Toisaalta niiden tuottama liikehdintä lisää tietoisuutta, mutta hankemaailman haaste on käytänteiden jatkuminen.

Sote-uudistus ei ole vielä näyttänyt kaikkia seuraamuksiaan paikallisesti. Puhekanava on valittujen edustajien varassa, koska yhteydenpitotavat kuntiin ovat vielä luomatta. Todennäköisesti luodaan jokin foorumi, jossa Rantasalmikin tulee kuulluksi, mutta sen toiveet eivät juuri vaikuta käytännössä. Sote-palvelut eivät siis ole kunnan omissa käsissä. 

Lobbaus lienee se viimeinen epävarma keino koettaa vaikuttaa maakunnan asioihin. Näky on pessimistinen, koska Suomessa ei ole maaseudun elinvoimaisuuteen sitoutunutta aluepolitiikkaa. On esimerkiksi tullut esiin, että Savonlinnan keskussairaalan toiveet erillisluvasta ovat tiukassa. Ammattiopisto Samiedusta tulee koko seutukunnan pitää kiinni. Rantasalmella kannattaa panostaa lukion säilymiseen. 

Älykäs sopeutuminen voi sisältää myös aktiivisen sopeuttamistoiminnan. Tässä mielessä englanninkielinen käsite ”accommodation” sopeutumistapana olisi kuvaavampi. Perhetutkimuksen piirissä kehitetty ekokulttuurinen teoria sisältää ajatuksen aktiivisesta sopeutumisesta arjen haasteisiin. Rantasalmen tulee varmistaa, että sen viestit tulevat huomioiduksi aluepoliittisesti. Uudessa kuntatilanteessa tarvitaan äänekästä näkyvyyttä ja lobbausta omien asioiden puolesta. 

Näytä mainos