Pääkirjoitus 15.5.2024 06:00

Mitatut faktat haltuun

Markku Leskinen

Rantasalmen kunnanvaltuustossa on ollut useassa kokouksessa puhetta mittareista, joilla kunnan tilannetta voidaan seurata. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksessa tarkasteltiin yhteenvetoraporttia ”Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2022–2025/Vuosiraportti 2023”, jossa mitattua tietoa on tarjolla asiasta kiinnostuneille. Raportti ja liite löytyvät kunnan nettisivuilta 13.5.2024 olleen kokouksen esityslistan/pöytäkirjan liitteenä.

Esitetyt tunnusluvut kertovat uuden kunnantilanteen alkuarvot. Rantasalmen tilanne on muuttunut aikaisempaan verrattuna, kun sote-palvelut ovat nyt hyvinvointialueen harteilla, kunnassa on hyvinvointijohtaja ja kunnassa on tehty hallinnon organisaatiouudistus. TE-palvelut ovat tulossa kunnan toiminnaksi vuodenvaihteessa. 

Tunnuslukujen perusteella varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteeseen tulee pysähtyä ja miettiä, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Monen lapsen fyysinen kunto on heikko ja suunnilleen ¼ heistä on ylipainoinen. 

Lasten arkiliikunnan lisääminen ei ole helppo tehtävä. Nuorempien lasten kohdalla vanhemmat voisivat miettiä, miten esimerkiksi leikillisyyden varjolla liikkumista voisi lisätä oman lapsen arkeen. Tuore Tiia Trogenin kirja ”Leiki kanssani. Leikillisyys vanhemmuuden tukena” (Kirjapaja, 2024) johdattaa hyvin aiheeseen. Perhekunnan aikuisetkin hyötyvät liikuttavista leikeistä.