Pääkirjoitus 20.9.2023 06:00

Miten käy hoitotakuun?

Markku Leskinen

Eloisan aluevaltuuston kokouksessa keskusteltiin pitkään ja äänestettiin useasti. Kokous oli merkittävä koko hyvinvointialueelle ja myös Rantasalmelle. Hyväksytyn palvelusuunnitelman mukaisesti menoja leikataan, mutta ne eivät alkuunkaan riitä talouden tasapainottamiseksi. Nyt on jo lähes varmaa, että edessä ovat sote-talouden ”nälkävuodet” ellei valtio muuta politiikkaansa. 

Rantasalmelle saatiin torjuntavoitto, kun vuodeosaston lakkautuksen peruutus onnistui Eero Sistosen esityksen mukaisesti. Äänestystulos oli selkeä: 19 valtuutettua oli pohjaesityksen takana ja 32 oli Sistosen esityksen puolella. Yksi valtuutetuista äänesti tyhjää. 

Vuodeosaston säilyminen on kunnalle erinomaisen hyvä asia. Samalla se on Eloisalle kuluerä, jolloin säästöä on haettava muualta. Eloisan toiveena on välttämättömien tilojen vuokrien aleneminen. Tämä puolestaan pienentäisi kuntien tuloja. Tiloja tullaan karsimaan säästösyistä niin paljon kuin mahdollista, mikä puolestaan tarkoittaa, että kunnille jää hoidettavakseen tyhjiä kiinteistöjä. 

Eero Sistosen esitys, että Eloisan omien tilojen korjauksiin ja saneerauksiin olisi varattu rahaa, ei saanut kannatusta. Eloisa pelaa nyt riskipeliä tilojensa kanssa. Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän mukaan lisämäärärahaa olisi pitänyt lähteä hakemaan Helsingistä. Se ei kuitenkaan ole mahdollista säästövelvoitteiden keskellä.

Tavallisen kansalaisen luotto palveluihin pääsemisestä on koetuksella. Syyskuun alussa muuttui hoitotakuun lainsäädäntö, jolla perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja tiukennettiin. Nyt hoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Tiukennus koskee hoitoa, ”jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta” (Sosiaali- ja Terveysministeriö https://stm.fi/hoitotakuu/ukk). Aika on nyt suun terveydenhoidossa neljä kuukautta ja 1.11.2024 alkaen kolme kuukautta.

Jää nähtäväksi, että alkaako Eloisa saada hoitotakuun toteutumattomuudesta muistutuksia Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 10 §:n nojalla (https://etelasavonha.fi/asiakkaan-opas/lomakkeet-ja-hakemukset/). Jos lomaketta ei löydy tai muutoin omaan sote-palveluiden tilanteeseen liittyy kysyttävää, niin niissä auttaa myös sosiaali- ja potilasasiamies (Eloisan puhelinnumero 044 417 3218).