Pääkirjoitus 4.10.2023 06:00

Ongelmalliset kaivokset

Markku Leskinen

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunnan puheenjohtaja Jari Natunen piti kirjastossa ajatuksia herättävän esityksen kaivosjätteiden pitkäaikaisista vaikutuksista ja riskeistä. Rantasalmen kunnan kanta kultakaivokseen on päätetty olevan kielteinen, mutta viimeaikainen EU:n piirissä käyty keskustelu on uudestaan ajankohtaistanut kiperän ja moniulotteisen aiheen. Erityisesti mietityttää, missä määrin EU-politiikka voi ylikävellä paikallisen tahtotilan.

On kiistämätön tosiasia, että kaivostoiminnalla on merkittäviä ja pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia. Mineraalien kaivu tuottaa jätettä ja erityisesti ongelmajätettä moninkertaisesti muihin tuottajiin verrattuna. Natunen toi esiin, että hapan kaivosvaluma on tuhatvuotinen ongelma, kun rikki reagoi veden ja ilman kanssa muuttuen rikkihapoksi, minkä seurauksena raskasmetallit ja arseeni liukenevat. Vanhojen roomalaisten kaivosten hapan kaivosvuoto on jatkunut yli 2000 vuotta!

Toisaalta Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (2008/105/EY) säätää vesistöille laatunormit. Altaat tulevat vuotamaan aikanaan, joten maisemointi tai kapselointi eivät riitä happoa muodostavien kaivosjätteiden käsittelyksi. Natunen linjaa, ettei huonoja kaivoksia pidä perustaa ja nykyiset on laitettava kuriin. Kuka maksaa vesien puhdistukset jopa tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?

Elämme kulutukseen perustuvassa talousmaailmassa. Paluu kulttuurisesti taaksepäin ei ole mahdollisesta, joten ympäristöongelmien ratkaiseminen teknologioilla on meille kaunis visio. Nykyinen akkuistuminen myös autoilussa edellyttää akkumineraalien kasvavaa tuotantoa jossakin päin maailmaa. 

Saimaan alueen kunnanjohtajat ilmaisivat valtioneuvostolle ja kansanedustajille marraskuussa 2021 yhteisen huolestuneisuutensa siihen, ”kuinka monikansalliset yhtiöt ovat tehneet laajoja malminetsintävarauksia hakeneet ja saaneet Tukesilta malminetsintälupia mm. maamme arvokkaimpiin vesistöihin kuuluvan Saimaan valuma-alueelle ilman, että olisimme kunnissa voineet vaikuttaa lupien myöntämiseen.” 

Ihminen on tunnetusti kekseliäs, joten parempia menetelmiä mineraalien erotteluun voidaan odottaa. Saimaan alue ei ole kaivostoiminnalle sopiva, koska vesistöriskit ovat erityisen suuret.