Uutiset 8.11.2023 06:00

Palvelusetelien käyttö laajenee 2024 alussa

Toimitus

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestäjän sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset hyvinvointialueen ennalta määrittelemään arvoon asti.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää palveluja asukkaille. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään hyvinvointialueen palveluissa. Palvelusetelillä asiakas voi itse valita palveluntuottajan, jonka Etelä-Savon hyvinvointialue on hyväksynyt palveluntuottajaksi. 

Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa myös muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.