Urheilu 31.5.2023 06:00

Pillesuon ampumaurheilukeskuksen kesä 2023

Erkka Sistonen

Lumet ovat sulaneet ja varjoisimmatkin kohdat pikkuhiljaa kuivuvat Pillesuon ampumaurheilukeskuksen alueella ja aktiivinen ampumakausi on käynnistymässä.

Pillesuon ampumaurheilukeskus koostuu useista eri ampumaradoista eri ampumalajien käyttöön. Alueelta löytyy kaksi hirvirataa 75 metrin matkalle, joista toisella voi ampua myös sadan metrin matkalle, hirvenjuoksurata sadan metrin matkalle, sadan metrin luodikkorata, 50 metrin ampumahiihtorata, trap-, skeet- /metsästyshaulikkoradat sekä haulikon koeammuntapaikka. Radalla voi harjoitella myös ampumahiihtoa tai -juoksua. Ampumaradalla sijaitsee lisäksi huoltorakennus, kaksi varastoa ja kuivakäymälä. Alueen halki kulkee valaistu noin 2,3 kilometrin pituinen hiihtolatu, jota käytetään talvella hiihto- ja kesällä juoksuharjoitteluun.

Ampumaharjoittelua, kilpailuja ja koulutusta Pillesuolla

Valvotut ja kaikille harrastajille avoimet harjoitusammunnat käynnistyvät tänä vuonna jo torstaina 1.6. hirvi- ja haulikkoradoilla. Valvotut harjoitusammunnat jatkuvat elokuun loppuun asti.  Ampumakokeita järjestetään heinä-syyskuussa yhteensä yhdeksän eri tilaisuutta ja jousiampumakokeita viisi tilaisuutta. Huhtikuussa vähäisen osallistujamäärän takia järjestämättä jäänyt metsästäjätutkintokoulutus järjestetään kesäkuun lopussa, jos osallistujia tällä kertaa ilmoittautuu riittävästi. Metsästäjätutkinto on mahdollisuus suorittaa joko heti koulutuksen jälkeen 1.7. tai sitten viikkoa myöhemmin 9.7. klo 18.00. Tarkemmat tiedot näistä kaikista tapahtumista sekä Pillesuon toiminta- ajoista löytyvät tästä lehdestä erillisestä ilmoituksesta, joka kannattaa leikata talteen. Tietoa Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on saatavilla myös riista.fi- sivuston tapahtumakalenterista ja riistanhoitoyhdistyksen omilta Facebook- sivuilta. 

Rantasalmen Urheilu- ja Metsästysampujat järjestävät kesän aikana Pillesuolla haulikkolajien piirinmestaruuskilpailut 8.7. ja hirvenjuoksun Rantasalmi- cupin osakilpailut 14.6., 28.6. ja 12.7. Tarkempia tietoja näistä kilpailuista löytyy hirviurheilu.com- sivuston kautta. Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen omat kilpailut riistanhoitoyhdistyksen ja rantasalmelaisten metsästysseurojen jäsenille järjestetään lauantaina 26. elokuuta. 

Heinäkuun 15.–16. päivä järjestetään myös Metsästysammunnan ABC- koulutus, josta löytyy lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Metsästäjäliiton tapahtumakalenterin kautta. Metsästysammunnan ABC -koulutus on suunnattu Metsästäjätutkintoa suorittaville tai juuri metsästyksen aloittaneille uusille metsästäjille mutta sopii erinomaisesti myös jo pidempään harrastaneille metsästäjille. Koulutus antaa perustiedot haulikon ja kiväärin turvalliseen käsittelyyn sekä niillä harjoitteluun.

Yhteistyötä alueen yritysten kanssa

Lauantaina 13.5.2023 järjestetyssä Metsästysammunnan ABC- koulutuksessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön uusi MR Targets 5022 riistamaaliratapaketti. Ratapaketti on hankittu Rantasalmen Osuuspankin ja Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mahdollistamana ja OP Rantasalmi on toiminut radan pääsponsorina. Uusi ratapaketti on helposti siirrettävissä ja liikuteltavissa, joten se mahdollistaa monipuolisten ja vaihtelevien ampumaharjoitteiden järjestämisen sekä kivääri-, että haulikkoradoilla. Mainittujen ominaisuuksien ansiosta radan avulla on mahdollista harjoitella sivuittain ja eri kulmissa liikkuvaan maaliin sekä vastaantulevaan ja pakenevaan maaliin. Rataan voidaan kiinnittää erilaisia pienempää tai suurempaa riistaa kuvaavia maalitauluja. Uutta rataa on tarkoituksena hyödyntää etenkin Metsästysammunnan ABC- koulutuksissa, joissa tavoitteena on opettaa nuorille ja muille uusille harrastajille ammunnan perusteet turvallisesta aseen käsittelystä alkaen. Rataa tullaan hyödyntämään myös riistaeläinonnettomuuksissa toimivien suurriistavirka-apuhenkilöiden koulutuksessa ja luonnollisesti rata on käytettävissä kaikille kokeneemmillekin harrastajille ampumataidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rantasalmen Osuuspankin lisäksi Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen ja Pillesuon ampumaurheilukeskuksen toimintaa ovat tukeneet Lumme Energia Oy ja Javendia Oy sekä erityistä teknistä tukea antaneet PEL- Tuote Oy ja Rantasalmen Tehosähkö Oy. 

Rantasalmelaista talkoovoimaa Pillesuon ampumaurheilukeskuksen kehittäminen- hankkeessa

Kesän ja syksyn 2023 aikana Pillesuolla saatetaan loppuun ELY- keskuksen ja Leader- ryhmän, nykyisen SavonLuotsi Leader ry:n, rahoittama Pillesuon ampumaurheilukeskuksen kehittäminen- hanke. Investointihanke käynnistettiin keväällä 2022 ja suurin osa hankkeen toimenpiteistä saatiin toteutettua viime vuoden aikana. Hankkeen avulla parannettiin alueen langatonta lähiverkkoa huoltorakennuksella ja hirviradoilla. Parempien verkkoyhteyksien ansiosta esimerkiksi ampumakokeiden tulosten sähköinen kirjaaminen, koulutusten järjestäminen ja koirakokeiden ja ampumakilpailuiden tulosten sähköinen kirjaaminen onnistuvat nyt paremmin. 

Kesän 2022 aikana päivitettiin myös ampumarata- alueen opasteet ja ampumarata- alueesta varoittavat kyltit. 

Opasteiden uusimisen tavoitteena oli helpottaa ampumaradalle saapumista sekä täyttää ympäristöluvan velvoitteet toiminta- aikojen tiedottamisesta ampumarata- alueen käyttäjille. Hankkeessa toteutettiin myös ympäristöluvan ehtojen mukaiset sedimentti- ja pintavesinäytteenotot sekä vesinäytteenotto alueen kaivosta. Näytteenotot toteutettiin ylivirtaamakausilla keväällä 16.5.2022 ja syksyllä 18.10.2022. Näytteissä ei havaittu merkittäviä poikkeamia ja tulokset on raportoitu ympäristöviranomaisille.

Hankkeen suurimpana yksittäisenä toimenpiteenä poistettiin hirviratojen taustavalleista kreosootilla kyllästetyt ratapölkyt ja niistä irronnut puusilppu ja kunnostettiin taustavallit uudella maa- aineksella. Ratapölkkyjäte toimitettiin asianmukaisesti Savonlinnaan Nousialan jäteasemalle. 

Vuoden 2023 aikana hankkeessa on tarkoitus vielä toteuttaa sähkön etäohjaus huoltorakennukselle sisältäen palohälyttimen ja kulunvalvonnan, uusia huoltorakennuksen ulko- ovet ja alueen käymälät sekä kunnostaa ratojen maalilaitteita ja ojia. 

Vaikka hankkeen toimenpiteitä toteutettiin suurimmilta osin ostopalveluna, tehtiin hankkeen eteen viime vuoden aikana myös uskomaton määrä talkootyötä. Neljänä iltana järjestettyjen isompien talkoiden lisäksi aktiiviset harrastajat tekivät omatoimisesti ennalta sovitusti Pillesuolla talkootyötä lähes 800 tuntia ja juhannuksen jälkeisellä viikolla kolmen illan aikana töihin osallistui 110 henkilöä! 

Talkootyönä muun muassa korjattiin hirviratojen taustavalleista ratapölkkyjen puusilppu, laitettiin kuntoon ratojen maalilaitteita ja taulukehikoita, siivottiin ja raivattiin rata-alueita ja asennettiin uusia opasteita. Yhteisiä talkoita jatketaan tänä vuonna maanantaista 5.6. klo 17.00 alkaen ja ohjelmassa on ainakin hirviratojen taulujen uusimista ja kunnostusta sekä siivous- ja raivaustöitä. 

Pillesuon ampumaurheilukeskuksen toimintaa ylläpidetään ja kehitetään muutenkin talkootyönä ja se olisi jokaisen käyttäjän syytä muistaa radalla toimiessa; siivotaan omat hylsyt, patruunalaatikot, taulut ja muut jätteet ammunnan jälkeen, kirjataan ammutut laukaukset pöytäkirjoihin ja ilmoitetaan mahdollisista ratojen vikaantumisista ja häiriöistä. Näin toimien Pillesuolle on mukava tulla itse ja muiden harrastajien myös seuraavan kerran. 

Suuremmilta sotkuilta ja ilkivallalta on tähän asti vältytty ja toivotaan, että näin on myös jatkossa. 

Näytä mainos