Pääkirjoitus 18.10.2023 06:00

Rauhan asialla

Markku Leskinen

Rauhan olemuksen äärelle on syytä pysähtyä. Rauha lepää sen vallitessa eikä siihen kiinnitetä juurikaan huomiota. Rauhan puute suuremmassa ja pienemmässä mittakaavassa herättää meidät heti pohdiskeluille. Sota ja rauha ovat valtioiden ja ryhmien suhteita kuvaavia ulottuvuuksia. Sotilaalliset konfliktit ja terrori rikkovat rauhantilan. Rauha voi olla vahvalla pohjalla tai se on toisessa ääripäässä epävakaa, kuin tilapäinen olotila.

Rauhaa ylläpidetään sotilaallisen pelotteen turvin. Sitä koetetaan pönkittää YK:n alaisilla rauhanturvajoukoilla ja kehitysyhteistyön keinoin. Rauhaa koetetaan edistää kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeussopimusten kautta. Silti maailmalta löytyy useita räjähdysherkkiä alueita ja valtioita, joiden rauha voi kadota hetkessä.

Opettelemme nyt uusia näkökulmia. Esimerkiksi pohdinnat geopolitiikan muutoksista ja kauppasuhteiden geopoliittisen fragmentaation kiihtymisestä ovat niitä käsitteitä, joiden kautta tämän ajan tapahtumia voidaan kuvailla. Maailman herruutta tavoittelevien suurmaiden uusi leiriytyminen ja vaikutusvallan lisäämisen tavoittelu muovaavat maailmaa. Kauppasuhteita katkotaan ja solmitaan uudeksi järjestykseksi, aika näyttää miten tässä käy. Voimme seurata erilaisten riski-indeksien kehitystä (esim. Geopolitical Risk Index, Economic Policy Uncertainty Index) ja päivitellä maailman menoa.

Geopoliittiset vaikutukset näkyvät myös Rantasalmella esimerkiksi kaupan elintarvikkeiden hinnoittelussa. Ukrainassa meneillään oleva sota vaikuttaa osaltaan viljan maailmanmarkkinoihin ja sitä kautta leipien hintoihin kaupoissa. Gazassa meneillään oleva konflikti on nostanut öljyn hintaa ja korotus näkyy autoa tankatessa. 

Rauhaan pitää pyrkiä. Siksi tarvitaan tapahtumia, joissa sanomaa pidetään esillä. Me tarvitsemme myös henkilökohtaista rauhaa. On tärkeää saada olla rauhassa, kukin omalla tavallaan.