Pääkirjoitus 27.9.2023 06:00

Työurat muutoksessa

Markku Leskinen

Pitkät työurat saman yrityksen palveluksessa ovat tulossa yhä harvinaisemmiksi. Nykyään ihmiset muuttavat työn perässä paikkakunnilta toisille. Muuton syynä voi myös olla muutkin arvostukset. On tullut tavanomaiseksi käytännöksi, että työpaikkaa vaihdetaan. 

Hyvistä työntekijöistä on kuitenkin pulaa, joten yritysten kannalta jatkuva perehdyttäminen vie voimavaroja. Yritysuskollisuus on Suomessa muuttunut lyhytkestoisemmaksi kuin muutama vuosikymmen sitten. Se on edelleen korkea esimerkiksi Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Posti on esimerkki palvelusta, jonka asema on muuttunut ja muuttuu edelleen. Nykyään sitä johdetaan liikelaitoksena, jonka tarkoitus on tehdä voittoa. Palveluja ja henkilökuntaa vähennetään jatkuvasti. Se näkyy erityisen selvästi maaseudulla: postia jaetaan aina vain harvemmin. Valitettavasti kirjepostista on tullut sananmukaisesti etanapostia, kirjeiden saapumiseen menee jo helposti toista viikkoa. Postimaksut ovat korkeat, joten monet valtion omatkin palvelut suosivat nykyisin postitonta laskutusta. 

Yrityksien asema markkinoilla muuttuu yhteiskunnallisen ja teknisen kehityksen seurauksena. Vapailla markkinoilla joidenkin palvelut ja tuotteet jäävät ilman kysyntää, mikä johtaa liiketoiminnan lopetuksiin. On myös mahdollista, että pienehkölle yritykselle ei löydy jatkajaa. Japanin ja Etelä-Korean suuryhtiöt voivat säilyä pitkäänkin, jos ne onnistuvat kysyntänäkymien ennakoimisessa. Suomessa on esimerkkejä siitäkin, että suurikin toimija (Nokia) voi tehdä virheitä ja joutua mittaviin alasajoihin. Onko se Postin tie?

Maailma muuttuu ja työtehtävät muuttuvat. Tämän ajan työntekijöiden oletetaan olevan nopeasti oppivia moniosaajia. Keskeiseksi ongelmaksi näyttää tulevan työllisten ja työpaikkojen kohtaamattomuus. Silti: työ tekijäänsä kiittää.

Näytä mainos